Vad jag erbjuder

Massage och balanspaddar

Uppeppningsmassage inför tävling

             Lymfmassage                               UtrustningskontrollMassage och utrustningskontroll

Massage hjälper din häst att hålla sig mjuk och smidig i musklerna. Immunförsvaret stärks av massage pga att jag drar igång hästens blod och lymfcirkulation vilket leder till att slaggprodukter forslas ut ur kroppen.

Tävlingshästen kan öka prestationen med hjälp utav kontinuerlig massage.

Alla hästar mår bra av massage, hobbyhästen och elithästen!

Hästar som lider av psykiska problem får ofta mycket muskelspänningar, dessa hästar kan behövas att behandlas ofta.

En häst som sätts igång efter en skada kan även behöva många massagebehandlingar för att hållas korrekta i uppbyggnadsfasen.

Jag jobbar i förebyggande syfte, har skadan redan skett kommer jag inte in som förstahandsval, en veterinär ska alltid kontaktas först!

Jag är ingen sadelutprovare men kan hjälpa till att se om sadeln ligger ok eller helt fel. 

Är du intresserad av att testa en uppeppningsmassage inför tävling för att få hästen boostad innan den ska in på banan eller springa ett lopp? Hör av dig så testar vi detta först inför en träning! Jag vill innan detta först ha gått igenom hästen vid en normal massagebehandling.


Jag utför lymfmassage för alla typer av hästar med alla typer av problem som kan hjälpa hästen att må bättre. 

Kontraindikationer-får ej  behandlas, dessa gäller inte för lymfmassagen där allt kan behandlas

Dräktiga ston

Avmaskning/vaccinering 7-14 dagar

Smärtstillande/antiinflammatorisk medicin

Aktiv mugg/hudåkommer/eksem

Infektioner/bakteriella infektioner

Feber/undertemp

Kolik

Fång/fångbehandling

Maligna/melanom/ variga sår

Akut muskelinflammation

Dagen före/samma dag som ett hårt arbetspass

Dagen efter ett hårt arbetspass ger jag endast en lättsam massage för att hjälpa kroppen att dra ut slaggprodukter

Akuta frakturer/ur led

Njurskador/blåssjukdomar

Lungblödare

Halt häst-ska alltid veterinär kontrolleras först!

Hästen måste vara ren och torr vid behandling. 

Balanspaddar

Hjälper din häst att hitta de små stabiliserande musklerna och stärker därmed balans och koordinationsförmågan


Fråga mig om du är intresserad av att testa detta när jag kommer ut på besök